1. Home Brother
  2. webshop-terms-and-conditions

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER1 Anvendelse
1.1 Følgende salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler/køb/bestillinger vedrørende hardware, forbrugsstoffer og tilbehør i øvrigt, foretaget hos Brother Nordic A/S, cvr.nr. DK54034628, Baldershøj 22, 2635 Ishøj, Danmark, Telefon: +45 43313131, e-mail: info@brother.dk (herefter benævnt ”Brother”), via dennes hjemmeside.
1.2 Ved enhver aftale/køb/bestilling omfattet af pkt. 1.1 skal nærværende salgs- og leveringsbetingelser accepteres.
1.3 Alle kunder opfordres til at læse salgs- og leveringsbetingelserne grundigt igennem og gøre sig bekendt med de rettigheder og forpligtelser, som salgs- og leveringsbetingelserne indebærer.
1.4 Brother er en virksomhed, der beskæftiger sig med salg af printere, multifunktionsmaskiner i laser og inkjet, labelsystem (P-touch), QL-labelprintere, scannere, software og dertil knyttede forbrugsstoffer og tilbehør.
1.5 Salgs- og leveringsbetingelserne gælder – medmindre andet er særskilt angivet – både for forbrugere og erhvervsdrivende.
1.6 Bestemmelserne i pkt. 3 og 11.1 gælder kun for forbrugere.
1.7 Bestemmelserne i pkt. 5.6, 5.7, 6.2, 7.1, 7.2, 11.3 og 12.1 gælder kun for erhvervsdrivende.

2 Bestilling / Aftaleindgåelsen
2.1 Bestillingen anses for endeligt afgivet, når Kunden har trykket ”gennemfør betaling” som led i bestillingsvejledningens afslutning.
2.2 Brother vil herefter uden ugrundet ophold, via e-mail til den af Kunden oplyste e-mailadresse, fremsende ordrebekræftelse indeholdende oplysningerne om den indgåede aftale, herunder den samlede pris (inkl. moms), eventuelle gebyrer og leveringsomkostninger, den bestilte vare og dennes væsentligste egenskaber, bestillingsdato, tilsigtet leveringsdato mv.
2.3 Brother er ikke forpligtet af en bestilling af varer, som Brother ikke har på lager eller som overstiger det antal af et givent produkt, som Brother har på lager, såfremt Brother inden 5 almindelige arbejdsdage fra bestillingen orienterer Kunden herom via den af Kunden oplyste e-mailadresse. Dette gælder også selvom Brother har fremsendt en ordrebekræftelse for den pågældende bestilling.

3 Annullering / Fortrydelsesret (kun forbrugere)
3.1 Kunden har ved køb på Brothers hjemmeside en 14 dages fortrydelsesret fra modtagelsen af produktet.
3.2 For at gøre brug af fortrydelsesretten skal Kunden, inden udløbet af den i pkt. 3.1 anførte frist, utvetydigt underrette Brother om, at denne vil gøre brug af fortrydelsesretten. Meddelelse herom kan gives via e-mail med tydelig angivelse af ordrenummer/vare. Er meddelelsen afsendt inden fortrydelsesfristens udløb, anses fristen for overholdt.
3.3 Fristen i pkt. 3.1 regnes fra det seneste af følgende tidspunkter: 1) den dag, hvor Kunden, eller en af Kunden angiven tredjemand, har fået varen eller den sidste dellevering heraf (den pågældende ordre) i hænde, eller 2) den dag, hvor Kunden har modtaget ordrebekræftelse indeholdende de i pkt. 2.2 oplistede oplysninger.
3.4 Hvis Kunden har modtaget en eller flere varer, skal Kunden – udover at underrette Brother i overensstemmelse med pkt. 3.2 – uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter den dato, hvor Kunden har givet meddelelse til Brother i overensstemmelse med pkt. 3.2, afsende eller tilbagelevere de modtagne varer til Brother. Det er tilstrækkeligt, at Kunden inden fristens udløb har overgivet det modtagne til en fragtfører, som har påtaget sig forsendelsen til Brother. Omkostningerne ved tilbagesendelse af varen påhviler Kunden og afhænger af hvilken vare der er tale om. Brother vil anbefale at tilbagesendelsen af varen sker ved brug af Post Danmark, hvor omkostningerne som udgangspunkt vil ligge på kr. 50-75, men kan stige afhængig af varens art og mængde.
3.5 Ved Kundens korrekte udnyttelse af fortrydelsesretten refunderes købesummen snarest muligt og senest 14 dage fra den dato, hvor Brother modtog meddelelse fra Kunden om udnyttelse af fortrydelsesretten. Refunderingen forudsætter dog, at varen er returneret/modtaget af Brother eller, at Kunden har fremlagt dokumentation for, at varen er afsendt til Brother. Refunderingen sker via den samme betalingsmetode, som Kunden har anvendt ved købet.
3.6 Kunden hæfter for enhver forringelse af varens værdi, som skyldes, at Kunden har håndteret varen på anden måde end, hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på.
3.7 Brud på emballage for blækpatroner, tonere, tromler, og andre forbrugsstoffer, samt prøvekørsel af printere er eksempler på forhold, som medfører en betydelig forringelse af den pågældende vares værdi, og som Kunden derfor hæfter for jvf. pkt. 3.6.
3.8 I tilfælde af, at Kunden forringer varens værdi som anført i pkt. 3.6 og 3.7 vil denne værdiforringelse blive modregnet i det beløb, som Kunden får refunderet jvf. pkt. 3.5.

4 Betaling
4.1 Betaling kan udelukkende ske via betalingskort af typerne Dankort, Visa eller Mastercard.
4.2 Brother har outsourcet opbevaringen af betalingsoplysninger, således at disse opbevares hos Igenico ePayments, 23 Hanover Square, London, W1S 1JB, United Kingdom.
4.3 Der pålægges ikke særskilte betalingsgebyrer fra Brothers side.

5 Levering
5.1 Levering sker til den i forbindelse med bestillingen angivne leverings-adresse.
5.2 Brother leverer kun til Kunder med adresse i Danmark.
5.3 Varerne leveres via Post Danmark eller ved anden af Brother-udpeget fragtfører.
5.4 Brothers levering vil finde sted senest 5 almindelige arbejdsdage fra at endelig bestilling er foretaget i henhold til pkt. 2.1 jvf. dog pkt. 5.7.
5.5 Brother sender Kunden en e-mail, når den bestilte vare sendes afsted til Kunden.
5.6 Når der er sket levering, er Kunden forpligtet til at foretage sådan undersøgelse af salgsgenstanden, som ordentlig forretningsbrug kræver.
5.7 Brother ifalder ikke erstatningsansvar for levering, der finder sted efter det i pkt. 5.4 angivne tidspunkt, idet dette alene er vejledende.
5.8 Hvis Kunden undlader at modtage varen eller at afhente denne på post-huset, og varen derfor må returneres til Brother, har Brother ret til at modregne leveringsomkostningerne i det eventuelle beløb, som Brother skal tilbagebetale til Kunden. Hvis Kunden herefter ønsker at få varen leveret igen, så skal Kunden også afholde de hermed forbundne leverings-omkostninger.
5.9 Hvis Kunden ønsker sin ordre leveret på et tidspunkt eller på en adresse, hvor denne ikke er i stand til at modtage varen, skal dette anføres i bemærkningerne/ kundekommentaren til leveringen i forbindelse med bestillingen. Vælger Kunden denne løsning, overgår risikoen for varen til Kunden, når varen er leveret på den oplyste leveringsadresse jvf. pkt. 5.1.
5.10 Leveringsomkostningerne er på kr. 75, uanset arten af den bestilte vare og ordrestørrelsen, og skal afholdes af Kunden.

6 Garanti/reklamation
6.1 Vurderingen af varens kontraktsmæssighed, dvs. hvorvidt varen lider af en mangel eller ej, foretages i henhold til Købelovens regler.
6.2 Erhvervsdrivendes reklamation over eventuelle mangler skal ske skriftligt og fremsendes til den adresse eller mailadresse, der er angivet på bestillingshjemmesiden.
6.3 Forbrugeres reklamation over eventuelle mangler bør – af bevismæssige årsager – ske i overensstemmelse med pkt. 6.2 og 6.4.
6.4 Reklamationen efter pkt. 6.2 skal indeholde bestillingsnummer og en beskrivelse af den mangel der er årsag til reklamationen.
6.5 Reklamationen skal – medmindre den pågældende vare er dækket af en garanti jvf. pkt. 6.8 – 6.13 – fremsendes inden rimelig tid og senest 2 år fra varens modtagelse.
6.6 Pkt. 6.5 gælder ikke for forbrugsstoffer, idet reklamation herover skal ske inden udgangen af den i forbrugsstoffernes vejledning anførte udløbsdato.
6.7 Rimelige udgifter til returnering af varen refunderes af Brother, såfremt det viser sig, at den leverede vare lider af en mangel, der ikke er forårsaget af Kundens forhold.
6.8 Brother yder garanti på følgende maskiner:

Printere, alt-i-én printere og fax:
DCP-L2510D, DCP-L2530DW, DCP-L2550DN, DCP-L3550CDW, DCP-L5500DN, DCP-L8410CDW,
FAX-2840,
HL-J6010DW, HL-L2310D, HL-L2350DW, HL-L2370DN, HL-L2375DW, HL-L3210CW, HL-L3270CDW, HL-L5000D, HL-L5100DN(T), HL-L5200DW(T), HL-L6300DW(T), HL-L6400DW(T), HL-L8260CDW, HL-L8360CDW, HL-L9310CDW(T), HL-L9430CDN, HL-L9470CDN,
MFC-J4340DW, MFC-J4540DW, MFC-J4540DWXL, MFC-J5340DW, MFC-J5740DW, MFC-J5955DW, MFC-J6540DW, MFC-J6940DW, MFC-J6955DW, MFC-J6957DW, MFC-L2710DW, MFC-L2730DW, MFC-L2750DW, MFC-L3750CDW, MFC-L5700DN, MFC-L6900DW(T), MFC-L8690CDW, MFC-L8900CDW, MFC-L9570CDW(T), MFC-L9630CDN, MFC-L9670CDN.

Label- og kvitteringsprinter samt mobile printere: 
PT-H110, PT-H500, PT-D210VP, PT-D410, PT-D450VP, PT-D460BTVP, PT-D610BTVP, PT-D800W, PT-E110VP, PT-E300VP, PT-E550WVP, PT-E550WNIVP, PT-E550WSP, PT-P300BT (CUBE), PT-P710BT (CUBE Plus - sort), PT-P710BTH (CUBE Plus - hvid), PT-P750W, PT-P900W, PT-P910BT (CUBE Pro), PT-P950NW,
VC-500W,
QL-700, QL-800, QL-810Wc, QL-820NWBc, QL-820NWBVMc, QL-1100c, QL-1110NWBc,
RJ-2030, RJ-2035B, RJ-2050, RJ-2055WB, RJ-2140, RJ-2150, RJ-3035B, RJ-3050, RJ-3055WB, RJ-3150, RJ-3230BL, RJ-3250WBL, RJ-4030, RJ-4040, RJ-4230WB, RJ-4250WB,
TD-2020A, TD-2020, TD-2120N, TN2130N(HC), TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB, TD-4420TN, TD4520TN, TD-4650TNWB, TD-4650TNWBR, TD4750TNWB, TD-4750TNWBR,
TJ-4005DN, TJ-4020TN, TJ-4021TN, TJ-4120TN, TJ-4121TN, TJ-4420TN, TJ-4422TN, TJ-4520TN, TJ-4522TN,
PJ-822, PJ823, PJ-862, PJ-863, PJ-883.

6.9 Det er en betingelse for at opnå garanti og Standard SWAP-service, at maskinen bliver regitreret på Brother's hjemmeside seneste 60 dage efter udstedelsen af ordrebekræftelsen.
6.10 For nærmere information af de af Brother stillede garantier og håndteringen heraf, henvises der til Brother's hjemmeside: brother.dk/garanti.

7 Ansvarsbegrænsning
7.1 Brother kan aldrig gøres ansvarlig for indirekte og afledte tab.
7.2 Brother kan aldrig ifalde et erstatningsansvar, der overstiger værdien af den bestilling, som har udløst erstatningsansvaret.

8 Force Majeure
8.1 Brother påtager sig ikke noget ansvar eller forpligtelser som følge af manglende udførelse eller forsinkelse i udførelsen af nogen af sine forpligtelser i henhold til aftalen, der skyldes en handling eller begivenhed uden for Brothers rimelige kontrol, som f.eks. strejke, lock-out eller an-den arbejdsnedlæggelse, civil ulydighed, oprør, terroristangreb eller trussel om terroristangreb, krig eller trussel om krig, brand, eksplosion, storm, oversvømmelse, jordskælv, sætning/nedsynkning, epidemi eller anden naturkatastrofe, manglende mulighed for at benytte offentlig eller privat transport, hackeraktivitet, hærværk, midlertidig eller permanent afbrydelse af offentlig eller privat telekommunikations netværk, eller midlertidig eller permanent strømafbrydelse.

9 Tavshedspligt
9.1 Brother og Kunden er forpligtet til hverken i skrift, tale eller på anden vis at videregive eller benytte oplysninger af fortrolig, forretningsmæssig eller personlig karakter, som denne måtte være kommet i besiddelse af som led i aftaleindgåelsen eller som en følge heraf.

10 Persondata
10.1 Som led i bestillingen/aftaleindgåelsen skal kunden oplyse en række personlige/ personhenførbare oplysninger, der gør det muligt for Brother at opfylde sine forpligtelser i henhold til aftalen, herunder levering af varen, håndtering af en eventuel senere reklamationssag mv.
10.2 De i pkt. 9.1 omtalte personlige/ personhenførbare oplysninger er; navn, adresse, telefonnummer og mailadresse.
10.3 Brother er dataansvarlig for registrering/behandling af de personhenførbare oplysninger, og oplysningerne opbevares hos Brother på den i pkt. 1.1 anførte adresse, dog således at betalingsoplysninger opbevares i overensstemmelse med pkt. 4.2.
10.4 Kunden har ved henvendelse/ anmodning til Brother ret til at få oplyst, hvorvidt der behandles oplysninger om denne og i givet fald hvilke, lige-som Kunden til enhver tid kan gøre indsigelse overfor Brothers registre-ring/behandling af de pågældende oplysninger.
10.5 For Kundens retstilling i øvrigt henvises der til Persondataloven.

11 Klager og Tvister
11.1 Såfremt Kunden er utilfreds med den behandling mv., som Kunden har fået fra Brother, så kan Kunden klage til Forbrugerklagenævnet via Forbrugerklagenævnets hjemmeside.
11.2 Alle uoverensstemmelser der udspringer af aftaler mv. indgået via hjemmesiden skal have værneting i Danmark og være underlagt dansk ret.
11.3 Københavns Byret er aftalt som rette værneting.
11.4 Kunden kan også anvende Europa-Kommissionens online klageportal ved indgivelse af en klage. Klagen indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du oplyse Brothers e-mailadresse salg@brother.dk.

12 Generelt
12.1 Brother er i forhold til aftaler indgået med erhvervsdrivende berettiget til at overdrage, uddelegere, udlicitere eller transportere enhver ret og/eller forpligtelse i henhold til nærværende Salgs- og Leveringsbetingelser til enhver tredjemand.
12.2 Brother’s ret til at overdrage, uddelegere, udlicitere eller transportere rettigheder og/eller forpligtelse i henhold til nærværende Salgs- og Leveringsbetingelser er i øvrigt reguleret af de almindelige nationale regler herfor.
12.3 Kunden er kun berettiget til at overdrage/ transportere dennes forpligtelser i henhold til nærværende Salgs- og Leveringsbetingelser til en tredjemand, hvis Brother har givet forudgående skriftlig tilladelse hertil.
12.4 Brother’s undladelse af at påberåbe eller håndhæve en rettighed i hen-hold til nærværende Salgs- og Leveringsbetingelser, herunder Kundens misligholdelse af en eller flere forpligtelser, skal ikke betyde, at Kunden fremadrettet ikke er forpligtet til at overholde de relevante bestemmelser/ forpligtelser.
12.5 Hvis Brother frafalder sine rettigheder vedrørende en forsømmelse, vil dette ske skriftligt og vil ikke kunne tages til udtryk for, at Brother automatisk frafalder sine rettigheder vedrørende fremtidige tilsvarende forsømmelser.
12.6 Ved uoverensstemmelser mellem nærværende salgs- og leveringsbetingelser og andre aftaler mellem Kunden og Brother har salgs- og leveringsbetingelserne forrang, medmindre andet særskilt er angivet.
12.7 I tilfælde af, at en eller flere bestemmelser i nærværende salgs- og leveringsbetingelser bliver tilsidesat som værende i strid med de i Danmark gældende regler, skal den resterende aftale forsat være gældende, lige-som der skal indfortolkes rettigheder/forpligtelser, der i videst muligt omfang – inden for grænserne af den gældende lovgivning – forfølger det samme formål og skaber samme balance i aftalen, som de tilsidesatte bestemmelser.