Betingelser for reklamationsret/garantiReklamation
Brother er ansvarlig for at produktet fungerer fejlfrit i perioden for reklamationsret. Hvis der opdages en fejl (ikke forbrug/slitage) skal Brother reparere eller ombytte produktet for kunden uden vederlag. Som udgangspunkt er der to års reklamationsret med indsendelse til reparation. Desuden er er der udvidet reklamationsret (garanti) på visse modeller. Bemærk, at kvittering for køb skal kunne forevises.

Udvidet reklamationsret (garanti) (1-3 års on-site swap på visse modeller), hvilket kræver produktregistrering
Køberen skal registrere produktet på www.brother.dk senest 60 dage efter køb.

Fejlmelding
Ved reklamation kontaktes Brothers slutbrugersupport, som vælger et af følgende alternativer:

1) Løser problemet telefonisk.

2) Udleverer RMA-nummer hvis slutbruger skal sende produktet til reparation.

3) Sørger for ombytning af produktet.

Anvendelse af produktet
Slutbruger har pligt til at følge instruktioner i medfølgende brugervejledning.

Udskiftede dele eller produkt
Når der udskiftes til nye dele eller ombyttes til nyt produkt, vil de kasserede dele eller det kasserede produkt tilhøre Brother.

Omkostninger
Reparationer og andet arbejde, som ikke hører under reklamationsret eller garanti, vil blive faktureret slutbruger.

Slutbrugersupportens åbningstider
Slutbrugersupporten har åbent for telefoniske henvendelser mandag-torsdag kl. 8.30-16.00 og fredag kl. 8.30-15.00.

Ansvarsbegrænsning


Brother frasiger sig ansvar for følgende:

Periodiske eftersyn, reparation eller ombytning af dele på grund af slitage samt software.

Defekter som skyldes modificeringer udført uden Brothers medvirken.

Omkostinger til modificeringer på grund af national teknisk standard eller sikkerhedsforskrift, som er trådt i kraft efter levering.

Skade som skyldes at produktet ikke overholder nationale standarder i andet land end hvor det er købt.

Indirekte skader, jævnfør lovgivning om produktansvar.

Reparationer udføres ikke under reklamationsret eller garanti, hvis der er sket skade på grund af
Fejlbetjening eller forkert håndtering af produktet.

Reparationer eller modificeringer udført af værksted, som ikke er autoriseret af Brother.

Anvendelse af reservedele, software eller forbrugsstoffer som blæk, batterier, toner eller papir, som ikke er egnet for produktet. Egnethed kan alene garanteres ved brug af originale Brother-produkter.

Tilslutning af periferiudstyr, som ikke er kompatibelt med produktet.

Mangelfuld emballering af produktet ved forsendelse til Brother.

Ulykke, naturkatastrofe eller anden årsag uden for Brothers kontrol.

Slutbrugers rettigheder
Disse betingelser for reklamationsret/garanti begrænser ikke slutbrugers rettigheder ifølge den danske købelov, ej heller slutbrugers rettigheder overfor sælger (forhandler). Brother kan ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte skader ifølge andre betingelser.