Tilføjet til kurven

Politik for beskyttelse af personlige oplysningerBrother Nordic A/S udbyder hjemmesiden www.brother.dk (denne "Hjemmeside"). Det er vigtigt for os at respektere og beskytte dit privatliv.

Baseret på definitionerne i Lov nr. 429 af 2000 om behandling af persondata("Loven") er Brother Nordic A/S, et aktieselskab registreret i Danmark under CVR-nr. 54 03 46 28 og med registreret adresse; Baldershøj 22, 2635 Ishøj("Brother"), dataansvarlig i relation til oplysninger, der indsamles gennem eller i forbindelse med denne Hjemmeside.

Denne Persondatapolitik beskriver (sammen med Brugervilkårene for Hjemmesiden  og Cookies-Erklæringen) grundlaget for Brothers brug og behandling af persondata, som Brother indhenter fra dig som bruger af denne Hjemmeside enten som gæst eller registreret bruger.

Når du bruger en bestemt tjeneste eller køber et bestemt produkt fra Hjemmesiden, kan behandlingen af dine persondata være omfattet af yderligere vilkår og betingelser, så det er vigtigt, at du læser den persondatapolitik og de øvrige vilkår og betingelser, der gælder for hver enkelt tjeneste, som du bruger. Såfremt der er uoverensstemmelser mellem en sådan persondatapolitik eller sådanne yderligere vilkår og betingelser og denne Persondatapolitik, vil den persondatapolitik og de vilkår og betingelser, der gælder for den pågældende tjeneste eller det pågældende produkt, være gældende.

Endvidere kan denne Hjemmeside indeholde links til og fra hjemmesider tilhørende vore partnernetværk, annoncører, koncernforbundne selskaber eller andre tredjemænd. Hvis du benytter et link til en af disse hjemmesider, bør du være opmærksom på, at disse hjemmesider har deres egne persondatapolitikker, og at Brother ikke påtager sig noget ansvar for disse politikker. Du bør læse disse politikker, inden du anvender dine persondata på sådanne hjemmesider.

Oplysninger, som vi indsamler

Brother kan indsamle og behandle data om dig, herunder:

Oplysninger, som du afgiver, når du udfylder blanketter på Hjemmesiden, eller som du på anden måde lægger ud eller gør tilgængelige på Hjemmesiden. Det kan f.eks. være oplysninger, som du afgiver, når du opretter dig som bruger af Hjemmesiden eller af en tjeneste, som udbydes via Hjemmesiden.

Hvis du kontakter os af den ene eller anden grund, kan Brother registrere denne korrespondance.

Oplysninger om dine besøg på Hjemmesiden og om de ressourcer, som du tilgår på eller via Hjemmesiden.

Cookies

Brother benytter sig af cookies på Hjemmesiden. For oplysninger om de cookies, som Brother benytter, og om formålet med disse, henvises til vores Cookies-Erklæring.

Sådan bruger vi dine oplysninger

Brother kan bruge oplysningerne om dig på følgende måde:

Til at præsentere indhold og informationer på Hjemmesiden, og på det udstyr og enheder, hvorfra du ser Hjemmesiden, på den for dig mest hensigtsmæssige måde.

Til at give dig oplysninger, produkter og tjenester, som du ønsker fra Brother, eller som Brother vurderer, vil have din interesse, når du konkret har accepteret at blive kontaktet med henblik herpå.

Til at styre og administrere din konto og kontakte dig, hvis det måtte blive nødvendigt i forbindelse med din brug af Hjemmesiden og/eller de tjenester, der udbydes på denne, herunder bl.a. til at informere dig om ændringer af Hjemmesidens tjenester og årsagen til disse.

Brother kan under visse omstændigheder give tredjemand oplysninger om alle Hjemmesidens brugere. Dette kan være oplysninger om din computer, herunder din IP-adresse, dit styresystem og din browser, med henblik på systemadministration og for at indberette samlede oplysninger til vore annoncører. Der er tale om statistiske data om vore brugeres browsing handlinger -og mønstre, hvor det ikke er muligt at identificere enkeltpersoner.

Hvor vi lagrer dine data


Normalt vil Brother lagre og behandle dine persondata inden for EØS-området. De data, som Brother indsamler fra dig, kan dog overføres til og lagres i et land uden for EØS-området, hvis lovgivning måske ikke yder samme niveau af beskyttelse af dine data, selv om vi forsøger at sikre et tilsvarende niveau af beskyttelse.

Selv om Brother bestræber sig på at beskytte dine persondata, når Brother har modtaget dem, er overførsel af informationer til eller fra os via internettet ikke fuldstændig sikkert, og når du sender os oplysninger online, sker det for din egen risiko. For god ordens skyld skal det oplyses, at Brother så vidt muligt ikke påtager sig noget ansvar for tab eller skade, som du måtte blive påført som følge af en sådan overførsel.

Hvis Brother har tildelt dig et password, eller du selv har oprettet et password for at få adgang til visse dele af Hjemmesiden eller din brugerkonto, bør du ikke dele dette password med andre.

Ajourføring af dine oplysninger


Når du afgiver oplysninger på Hjemmesiden, bør du sikre dig, at oplysningerne er korrekte og meddele os eventuelle ændringer, så vi ikke ligger inde med forkerte oplysninger om dig. Hvis du har oprettet en konto på Hjemmesiden, kan du til enhver tid selv tjekke og opdatere dine personoplysninger ved at logge på din konto.

Videregivelse af dine oplysninger


Brother har ret til at videregive dine personoplysninger til et andet koncernselskab, dvs. til vore datterselskaber, vores øverste holdingselskab og dette selskabs datterselskaber, sådan som disse er defineret i §§ 6 og 7 lov nr. 322 af 2011 om aktie -og anpartsselskaber (Selskabsloven). [list the companies, the purpose of their data processing and the purpose of the transfer of data to the subsidiaries. If the companies are located outside of the EØS, this should be handled in accordance with transfer of data to third countries, see above]

Brother kan også videregive dine personoplysninger til tredjemand:

hvis Brother sælger ethvert forretningsområde eller aktiver, i hvilket tilfælde Brother har ret til at videregive dine personoplysninger til den mulige køber af aktiverne eller forretningsområdet,

Hvis Brother eller hovedparten af vores aktiver erhverves af tredjemand, i hvilket tilfælde de personoplysninger, som Brother ligger inde med om dig og andre kunder, vil indgå i de overdragne aktiver,

hvis Brother lader tjenester udføre af underleverandører, og dette kræver behandling af dine persondata, f.eks. når Brother antager en tredjemand til at hoste og vedligeholde denne Hjemmeside eller bruger en tredjemand til at levere visse tjenester til dig i forbindelse med Hjemmesiden. Brother vil da sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau ved at indgå en databehandleraftale, og

hvis Brother har pligt til at videregive eller dele dine persondata for at overholde en juridisk forpligtelse eller for at håndhæve eller anvende vores Brugervilkår for Hjemmesiden eller for at beskytte enhver persons rettigheder, ejendomsret eller sikkerhed.

Dine rettigheder

Brother vil informere dig (i forbindelse med indsamling af dine persondata), såfremt Brother har til hensigt at bruge dine data til markedsføringsformål. Du kan benytte dig af din ret til at vælge muligheden for en sådan markedsføringshenvendelse til, når Brother indsamler dine persondata. Hvis du på et senere tidspunkt måtte skifte mening i den henseende, kan du også meddele os dette ved at kontakte Brother på info@brother.dk.

Såfremt du måtte ønske at få adgang til oplysninger om dig, som Brother ligger inde med, vil Brother behandle anmodningen i overensstemmelse med Loven med senere ændringer, og vi kan opkræve et gebyr for dette.

Ændringer i denne Persondatapolitik


Brother kan til enhver tid ændre denne Persondatapolitik, og dette vil i så fald fremgå af denne side eller et andet sted på Hjemmesiden. Du forventes fra tid til anden at tjekke, om vi har foretaget ændringer af denne side, da disse ændringer er bindende for dig. Hvis vi foretager væsentlige ændringer i Persondatapolitikken, der betragtes som byrdefulde for dig, vil vi dog altid særskilt indhente dit samtykke til dette.

Yderligere oplysninger om persondatabeskyttelse og Persondataloven


For at få mere at vide om beskyttelsen af dine persondata og betydningen af udtryk som f.eks. dataansvarlig og persondata, henvises til den Datatilsynets hjemmeside.

Hvis du har brug for at kontakte os med konkrete spørgsmål til denne Persondatapolitik, kan du gøre dette på info@brother.dk.

30/08/2013